6 Anbe En Anbe Lyrics

Anbe en anbe lyrics

Anbe En Anbe Lyrics. Anbe en anbe அன்பே என் அன்பே உன் விழி பார்க்க இத்தனை நாளாய் தவித்தேன் கனவே கனவே கண் உறங்காமல் உலகம் முழுதாய். காதல் வலி விழி பட்ட இடம் இன்று உளி பட்ட சிலையாக இதுதானோ காதல் என்று அறிந்தேனடி புது பாா்வை நீ பாா்த்து.

tamilsongs jeyamravi whatsapp anbe en anbe dhaam dhoom hd whatsapp
tamilsongs jeyamravi whatsapp anbe en anbe dhaam dhoom hd whatsapp from www.youtube.com

Anbe en anbe அன்பே என் அன்பே உன் விழி பார்க்க இத்தனை நாளாய் தவித்தேன் கனவே கனவே கண் உறங்காமல் உலகம் முழுதாய். காதல் வலி விழி பட்ட இடம் இன்று உளி பட்ட சிலையாக இதுதானோ காதல் என்று அறிந்தேனடி புது பாா்வை நீ பாா்த்து.

2 Anbe en anbe lyrics

Anbe En Anbe அன்பே என் அன்பே உன் விழி பார்க்க இத்தனை நாளாய் தவித்தேன் கனவே கனவே கண் உறங்காமல் உலகம் முழுதாய்.

காதல் வலி விழி பட்ட இடம் இன்று உளி பட்ட சிலையாக இதுதானோ காதல் என்று அறிந்தேனடி புது பாா்வை நீ பாா்த்து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *